Новини


18.07.2022
На основание чл. 140, ал.1 и ал.4  от Закона за публичните финанси, чл. 44 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Угърчин на 03.08.2022 г. /сряда/ от 11:00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Угърчин, ще бъде проведено публично обсъждане на годишния...

23.06.2022
По покана на норвежката организация Green Visit от община Осло, Кралство Норвегия, представители на различни общини от РБългария, една от които община Угърчин взеха участие в зелени посещения в периода 07-11 юни 2022 г., организирани в региона на Осло. Съвместното партньорство се осъществи чрез Фонда за двустранни отношения към Програма Опазване на околната среда и климатични промени, с финансовата подкрепа на Норвежкия финансов механизъм.Целта на...

20.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД, БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 23.05.2022 г. на територията на Община Угърчин...

17.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД,БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 17.05.2022 г. на територията на гр.Угърчин ще се извърши...

17.05.2022
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО От Д.Д.Д. – 1 ООД, БУЛСТАТ: 121370541, Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32 за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности. В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности, Ви уведомяваме: на 17.05.2022 г. на територията на Община Угърчин ще...

16.05.2022
На 26 май 2022 г., от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Угърчин. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема „Кохезионна политика 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Угърчин, в интервала 10:30 – 12:30 ч. Заинтересованите лица могат да се информират относно...


Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg