Икономика/Отчети за изпълнение на бюджета

Дата на публикуване: 28.01.2016 15:32
Счетоводна политика на Община Угърчин
Месечен отчет на бюджет към 31.01.2016 г.

Месечен отчет на бюджет към 29.02.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.03.2016 г
Месечен отчет на бюджет към 30.04.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.05.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.06.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.07.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.08.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.09.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.10.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 30.11.2016 г.
Месечен отчет на бюджет към 31.12.2016 г.
Годишен финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитно становище за заверка на годишния финансов отчет на Община Угърчин за 2016 г.
Одитен доклад за резултатите от извършен финансов одит на Годишния финасов отчет на Община Угърчин за 2016г.

Месечни отчети 2017 год.
10.02.2017 г. Месечен отчет ва бюджета към 31.01.2017 г.
13.03.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2017 г.
13.04.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2017 г.
12.05.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2017 г.
12.06.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2017 г.
12.07.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2017 г.
14.08.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2017 г.
12.09.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2017 г.
13.10.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2017 г.
13.11.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2017 г.
12.12.2017 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2017 г.
15.01.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2017 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2017 г.


Месечни отчети 2018 год.
16.02.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2018 г.
13.03.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2018 г.
13.04.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2018 г.
14.05.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2018 г.
12.06.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2018 г.
13.07.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2018 г.
09.08.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2018 г.
10.09.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2018 г.
11.10.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2018 г.
12.11.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2018 г.
11.12.2018 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2018 г.
10.01.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2018 г.
11.03.2019 г. Годишен финансов отчет за 2018 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2018 г.

Месечни отчети 2019 г.
11.02.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2019 г.
11.03.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2019 г.
10.04.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2019 г.
15.05.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2019 г.
11.06.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2019 г.
12.07.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2019 г.
12.08.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2019 г.
10.09.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2019 г.
14.10.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2019 г.
08.11.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2019 г.
11.12.2019 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2019 г.
13.01.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2019 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2019 г.

Месечни отчети 2020 г.
10.02.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2020 г.
11.03.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 29.02.2020 г.
15.04.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2020 г.
11.05.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2020 г.
15.06.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2020 г.
16.07.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2020 г.
12.08.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2020 г.
14.09.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2020 г.
15.10.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.09.2020 г.
16.11.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2020 г.
11.12.2020 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2020 г.
13.01.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2020 г.
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г.

Годишен финансов отчет на община Угърчин към 31.12.2020 г.
Одитен доклад на Сметната палата №0100306521 за извършен финансов одит на консолидирания годишен финансов отчет на община Угърчин за 2020 г.

Месечни отчети 2021 г.
11.02.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2021 г.
11.03.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 28.02.2021 г.
Начален План Капиталови разходи за 2021г.
Месечен отчет на Капиталови разходи към 28.02.2021 г.
12.04.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2021 г.
Отчет на разходите към първо тримесечие на 2021 г. за разходите по § 10-30 "ТЕКУЩ РЕМОНТ" 
Месечен отчет на Капиталови разходи към 31.03.2021 г.
13.05.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.04.2021 г.
11.06.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г.
13.07.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г.
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
10.08.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.07.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г.
13.09.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.08.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г.
13.10.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.09.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г.
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"
11.11.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 31.10.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г.
13.12.2021 г. Месечен отчет на бюджета към 30.11.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи
14.01.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.12.2021 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г.
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 "ТЕКУЩ РЕМОНТ"


Месечни отчети 2022 г.
16.02.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.01.2022 г.
11.03.2022 г.  Месечен отчет на бюджета към 28.02.2022 г.
12.04.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.03.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г.
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г.
17.05.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.04.2022 г.
29.06.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 31.05.2022 г.
15.07.2022 г. Месечен отчет на бюджета към 30.06.2022 г.
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г.
Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г.
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г.
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г.Наименование Брой тегления
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г..xls 4 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 30.06.2022 г..xls"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г..xls 4 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 30.06.2022 г..xls"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г..xls 3 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 30.06.2022 г..xls"
м 06,2022.rar 9 Изтегли документ с име "м 06,2022.rar"
Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 4 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г..xlsx 3 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2022 г..xlsx"
m.05.2022.rar 12 Изтегли документ с име "m.05.2022.rar"
м. 04.2022 г.rar 81 Изтегли документ с име "м. 04.2022 г.rar"
Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls 201 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за хуманитарна помощ и справяне с последствията от войната в Украйна към 31.03.2022 г..xls"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx 277 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2022 г..xlsx"
Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls 147 Изтегли документ с име "Отчет на разходите по ПМС 326 от 2021 г. към 31.03.2022 г..xls"
03,2022 год.rar 315 Изтегли документ с име "03,2022 год.rar"
Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 74 Изтегли документ с име "Отчет към първо тримесечие на 2022 г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls 76 Изтегли документ с име "Отчет на разходите във връзка с мерки срещу COVID-19 към 31.03.2022 г..xls"
m=02.2022 g.rar 161 Изтегли документ с име "m=02.2022 g.rar"
m.01.01.2022 g.rar 392 Изтегли документ с име "m.01.01.2022 g.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx 267 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.12.2021 г..xlsx"
12 М.2021.rar 503 Изтегли документ с име "12 М.2021.rar"
Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 419 Изтегли документ с име "Отчет към четвърто тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx 187 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.11.2021 г..xlsx"
М.11.2021.rar 359 Изтегли документ с име "М.11.2021.rar"
30.10.2021.rar 311 Изтегли документ с име "30.10.2021.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx 300 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.10.2021 г..xlsx"
30.09.2021.rar 650 Изтегли документ с име "30.09.2021.rar"
Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 311 Изтегли документ с име "Отчет към трето тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx 503 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.09.2021 г..xlsx"
Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf 525 Изтегли документ с име "Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2020 г..pdf"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx 586 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.08.2021 г..xlsx"
31,08,2021.rar 375 Изтегли документ с име "31,08,2021.rar"
Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf 659 Изтегли документ с име "Одитен доклад на сметната палата №0100306521.pdf"
Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar 325 Изтегли документ с име "Годишен Финанов отчет към 31.12.2020 г.rar"
Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar 578 Изтегли документ с име "Месечен отчет към 31.07.2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx 547 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.07.2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx 409 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 30.06.2021 г..xlsx"
Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx 430 Изтегли документ с име "Отчет към второ тримесечие на 2021г. за разходите по § 1030 ТЕКУЩ РЕМОНТ.xlsx"
06.2021.rar 468 Изтегли документ с име "06.2021.rar"
05,2021 г.rar 561 Изтегли документ с име "05,2021 г.rar"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx 518 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.05.2021 г..xlsx"
М,04,2021 Г.rar 625 Изтегли документ с име "М,04,2021 Г.rar"
Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx 583 Изтегли документ с име "Месечен отчет на Капиталови разходи към 30.04.2021 г..xlsx"
03,2021.rar 1034 Изтегли документ с име "03,2021.rar"
Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx 1178 Изтегли документ с име "Отчет на разходите за текущи ремонти за I-во Тримесечие на 2021 г..xlsx"
Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx 916 Изтегли документ с име "Месечен отчет на капиталови разходи към 31.03.2021 г..xlsx"
Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx 1271 Изтегли документ с име "Начален План Капиталови разходи за 2021г. 6107 Угърчин.xlsx"
Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx 883 Изтегли документ с име "Отчет за Февруари 2021 Капиталови разходи 6107 Угърчин.xlsx"
m.02.2021.rar 776 Изтегли документ с име "m.02.2021.rar"
m 01.2021.rar 2533 Изтегли документ с име "m 01.2021.rar"
31.12.2020 m.rar 2321 Изтегли документ с име "31.12.2020 m.rar"
11.2020.rar 2170 Изтегли документ с име "11.2020.rar"
10.2020.rar 2032 Изтегли документ с име "10.2020.rar"

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
83% Complete (success)
Не :
17% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
74% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
76% Complete (success)
Не :
15% Complete (success)
Отчасти :
9% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg