Публична покана-публикувана 12.03.2014г.(ID 9026818 на портала на АОП)

Дата на публикуване: 12.03.2014 00:00
Публична покана за възлагане на обществена поръчка (ID 9017119) Описание: Извършване на консултантска услуга - строителен надзор съгласно чл. 166, ал. 1, т. 1 от ЗУТ и изготвяне на технически паспорти на строежите и енергийни паспорти и сертифициране на сградите по проект "Благоустрояване на общински имоти на територията на община Угърчин" на следните обекти: 1. "Ремонт на читалище с. Катунец", 2. "Ремонт на читалище В. Русковски - гр. Угърчин". Краен срок за подаване на оферти: 17.00 часа на 05.07.2013г. Срок на валидност на публичната покана: 05.072013г. Условия за участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка с публична покана: Съгласнсо посочените в поканата изисквания за изпълнение на поръчката *Лица за контакти: инж.Цветан Георгиев ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ПРОЦЕДУРАТА: 28.06.2013г. *** Документация за участие и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикуват на настоящата страница. ***Стойността на документацията за участие е 1.20 лева с ДДС. Може да се заплати на място на касата на общината при получаване на документите за участие или да се преведе по банков път с платежно нареждане по банковата сметка на общината: БАНКА "ДСК" АД, Клон Угърчин, IBAN: BG98STSA93008413229500, BIG: STSABGSF, вид плащане: 447000

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg