Публична покана-публикувана 23.06.2014г.(ID 9031019 на портала на АОП-прекратена)

Дата на публикуване: 23.06.2014 00:00
Публична покана, с която е обявено възлагането на обществената поръчка е изтеглена от портала на Агенцията за обществени поръчки. За повече информация може да прочетете настоящето съобщение от възложителя *Лица за контакти: Олга Петрова - Директор, Антон Ангелов-Главен счетоводител, телефон:06931/21-63; факс: 06931/20-37; e-mail:petrova_o@abv.bg

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg