Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Угърчин

Дата на публикуване: 14.07.2021 10:35

От Д.Д.Д. – 1 ООД,

БУЛСТАТ: 121370541,

 Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

на 14.07.2021 г.  на територията на Община Угърчин ще се извърши имагоцидна обработка в обекти за обществено предназначение, собственост на общината – паркове, зелени площи, места за отдих, градинки в детски и учебни заведения и др.. Третирането ще се извърши с препарат / биоцид – Цитрол 10/4 УЛВ. Разходна норма 50 мл. / 1 дка.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Циперметрин 10г./100 г., CAS № 52315 – 07 – 8, ES № 257 – 842 - 9; Пиперонил бутоксид 4г./100г., CAS № 51 – 03 – 6, ES № 200 – 076 7.

Разрешение за предоставяне на пазара: 0292 - 2/29.09.2016 г.

Препаратът е произведен от PelGar International Ltd.

Препаратът е закупен от Пест Контрол Продукти ООД.

Начален час на обработките: 20,00 часа.

При лоши атмосферни условия  - дъжд, силен вятър и др. Д.Д.Д. – 1 ООД си запазва правото да бъде променен графика на обработките.

С уважение,

Мария Вълова – ръководител район Ловеч

 Дата: 13.07.2021 г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)
Отчасти :
0% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg