Съобщение относно добиване на дървесина по ценоразпис от общинска горска територия

Дата на публикуване: 01.06.2021 16:38

          Община Угърчин уведомява гражданите, че от 02.06.2021 год. до 01.07.2021 год. включително, обявява прием на З А Я В Л Е Н И Е   -         Д Е К Л А Р А Ц И Я  на физически лица желаещи да добият дървесина по ценоразпис от общинска горска територия. Общото количество дървесина, което членовете на едно домакинство могат да добият за една календарна година, е до 5 кубически метра. Желаещите подават  З А Я В Л Е Н И Е-    Д Е К Л АР А Ц И Я по образец, в административния офис на общината и трябва да отговарят на следните условия:

 

  1. Да не са собственици или наследници на гори.
  2. В последните 5 години да не са продавали гори , в качеството на собственици/наследници.
  3. Да не са получавали целева помощ за твърдо гориво за отоплителния сезон 2021/2022 год. при МТСП.
  4. Да не са подавали заявление други членове от домакинството.

 

                За неверни декларирани обстоятелства,подписалият декларацията носи наказателна отговорност по чл.313 от НК.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)
Отчасти :
0% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg