Публична покана(ID 9028177 на портала на АОП)

Дата на публикуване: 11.04.2014 00:00
Публична покана за възлагане на обществена поръчка (ID 9028177)
Описание:Превоз на учениците от 9-12 клас по следните маршрути: гр. Угърчин- с. Кирчево и обратно-30 ученици и маршрут- гр. Угърчин- с. Калени, с. Катунец, с. Орляне и обратно 11 ученици, подлежащи на обучение през учебната 2013/2014 и 2014/2015 г. в СОУ"Св.Св.Кирил и Методий"- гр.Угърчин. Превозването на учениците ще се извършва по приложено маршрутно разписание.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: СОУ "Св.Св.Кирил и Методий" - гр.Угърчин

Краен срок за получаване на оферти: 15.00 часа на 22.04.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 22.04.2014г.

Условия за участие за възлагане на обществена поръчка:
Съгласно посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: Олга Петрова - директор,
тел.: 06931 2163, E-mail: petrova_o@abv.bg, Факс: 06931 2037

ДОКУМЕНТИ И ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНАТА ПОРЪЧКА:

11.04.2014г.

** Документи и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана.
Документация за възлагане на обществената поръчка:

1.Публична покана
2.Условия за участие
3.Заявление за участие
4.Проект на договор
5.Декларации
6.Ценова оферта

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg