Публична покана(ID 9028596 на портала на АОП)-03/2014(Статус: възложена)

Дата на публикуване: 24.04.2014 00:00
Възложител: Община Угърчин
Публична покана(ID 9028596) Статус: възложена
Обект на поръчката: доставки
Описание: Доставка на електроматериали за улично осветление за нуждите на Община Угърчин

Краен срок за получаване на оферти: 17.00 часа на 09.05.2014г.

Срок на валидност на публичната покана: 07.05.2014г.

Условия за възлагане на обществена поръчка:
Съгласнсо посочените в поканата и документацията изисквания за изпълнение на поръчката

*Лица за контакти: Цвятко Христов, Вася Скорчева;

- 24.04.2014г. -
** Документи и информация може да се получи на място на адреса посочен в публичната покана. Допълнителна информация и разяснения ще се публикува на настоящата страница.

- 24.04.2014г. -
Публична покана

- 24.04.2014г. -
Документация-указания за изготвяне на оферта

- 24.04.2014г. -
Проект на договор

- 24.04.2014г. -
Приложения образци на документи за подготовка на оферта

- 03.11.2014г. -
Наименование на изпълнителя: "Дени Лайтинг" ООД гр.Бургас
Дата на сключване на договора: 02.06.2014г.
Срок на действие на договора: 2 години
Стойност на договора: 14 898.42 лв. без ДДС

Договор №28-114/02.06.2014г. за възлагане на изпълнението на обществената поръчка

- 03.11.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 19.12.2014г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 20.01.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 12.03.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 15.04.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 15.06.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 06.07.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 13.08.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 10.09.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 20.10.2015г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114

- 13.01.2016г. -
Информация за датата, основанието и размера на извършени плащания по договор №28-114
 
-18.03.2016г.-

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
20% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
13% Complete (success)
Отчасти :
7% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
80% Complete (success)
Не :
7% Complete (success)
Отчасти :
13% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg