Добре дошли


16.05.2022
На 26 май 2022 г., от 10:30 ч., Областен информационен център – Ловеч ще проведе публично информационно събитие на открито в град Угърчин. Изнесеното събитие на ОИЦ-Ловеч ще е на тема „Кохезионна политика 2021 -2027 г.“. Мобилният щанд на Областния център ще бъде разположен на централния площад, пред сградата на Община Угърчин, в интервала 10:30 – 12:30 ч. Заинтересованите лица могат да се информират относно...

27.04.2022
На основание чл. 26, ал.2 и чл.28 от Закона за нормативните актове на интернет страницата на Община Угърчин и на информационното табло в сградата на общинската администрация е публикуван Проект на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове в Община Угърчин Проектът е публикуван на интернет страницата на Община Угърчин на 27.04.2022 г. Предложения и становища по проекта се приемат в срок до...

05.04.2022
ОБЩИНА УГЪРЧИН И ОРГАНИЗАЦИЯТА ПО ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ОТРАБОТЕНИ МАСЛА „ОЙЛ РЕЦИКЛЕЙШЪН“ ЕООД ОРГАНИЗИРАТ КАМПАНИЯ ЗА РАЗДЕЛНО СЪБИРАНЕ НА ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА НА 21.04 2022 г.   ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНАТА, КОИТО ПРИТЕЖАВАТ ОТПАДЪЦИ ОТ ОТРАБОТЕНИ МАСЛА, МОГАТ ДА ГИ ПРЕДАДАТ В МОБИЛНИЯ СЪБИРАТЕЛЕН ПУНКТ, КОЙТО СЕ НАМИРА ПРЕД СГРАДАТА НА ОБЩИНАТА, ПЛ. „СВОБОДА“ №1, ОТ 14.00 ЧАСА ДО 16.00 ЧАСА. По време на кампанията гражданите ще могат да...

31.03.2022
От днес 30.03.2022 г. в гр. Угърчин гражданите могат да оставят за рециклиране свои дрехи, обувки или друг домашен текстил в специалния за целта контейнер. Контейнерът се намира на пл. „Свобода“ на паркинга до сградата на общината. Текстилните отпадъци, които ще се изхвърлят в съоръжението, следва да са чисти и поставени предварително в торба. На самия контейнер има поставено упътване за правилната му употреба. В него не...

28.03.2022
Уважаеми съграждани, Във връзка със стартиране на процедура за избор на членове на съвета на децата към Държавна агенция за закрила на детето, община Угърчин Ви уведомява, че  Съветът на децата е консултативен орган към председателя на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/ и от 2003 г. работи в изпълнение на основните принципи на Конвенцията на ООН за правата на детето и Закона за закрила...

21.03.2022
        Уважаеми съграждани,         Предстои приемането на бюджета на община Угърчин за 2022 г. Разработването и приемането на общинския бюджет са част от най-важните решения за развитието на общината.  По традиция това става след обществено обсъждане с местната общност. На основание чл. 84, ал. 6 от Закона за публичните финанси, кметът на община Угърчин кани жителите на общината, представителите на бизнеса, юридически лица,...