23.11.2020
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 23 –...

16.11.2020
Във връзка с достигната 14-дневна заболяемост от COVID-19 в област Ловеч - 296,2 на 100 хил. население за периода 26.11 - 08.11.2020 г., РЗИ - гр.Ловеч издаде заповед и въвежда противоепидемични мерки на територията на област Ловеч, считано от 16.11.2020 г. до 30.11.2020 г. включително.Те са свързани с преустановяването на масови тържествени мероприятия на открито и закрито, в ритуалните зали за сватби, кръщенета и погребения се...

16.11.2020
Уважаеми граждани,        Съгласно чл. 26, ал. 4 от Закон за нормативните актове, в законоустановения срок от 30 дни, Община Угърчин, чрез настоящото публикуване за обществена консултация, предоставя възможност на заинтересованите лица да направят своите предложения и становища по Проекта на План-сметката за чистотата по раздели за годишния размер на разходите за дейностите по сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа и поддържане чистота...

16.11.2020
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 16 –...

12.11.2020
Считано от днес, 12.11.2020 г. до 30.11.2020 г. със Заповед №РД-01-651/11.11.2020 г. на министъра на здравеопазването се удължават и въвеждат временни противоепидемични мерки на територията на страната. Преустановяват се присъствените учебни занятия за учениците от пети до дванадесети клас в областите с достигната 14-дневна заболяемост над 119,9 на 100 хил.души население и 15% отсъстващи поради причини свързани с поява на симптоми на COVID-19, Преустановяват се...

09.11.2020
ЧЕЗ Разпределение осъществява амбициозна инвестиционна програма за подобряване на услугите за своите клиенти.  Компанията всекидневно извършва дейности, свързани с изнасяне или рециклиране на електрически табла, подмяна на електромери, ремонт на съоръжения по електрическите мрежи средно и ниско напрежение, присъединяване на клиенти, кастрене, профилактика на трафопостове и други.  Успешната реализация на тези мерки налага да бъдат извършени следните планирани прекъсвания на електрозахранването за периода 09 –...