Уведомително писмо за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности на територията на Община Угърчин

Дата на публикуване: 01.06.2021 13:12
УВЕДОМИТЕЛНО ПИСМО

От Д.Д.Д. – 1 ООД,

БУЛСТАТ: 121370541,

            Адрес: гр. София, ул. Асен Разцветников № 32

за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности

В изпълнение на Наредба № 13 от 2016 г. за мерките за опазването на пчелите и пчелните семейства от отравяне и начините за провеждане на растителнозащитни, дезинфекционни и дезинсекционни дейности,

Ви уведомяваме:

на 02.06.2021 г. и 03.06.2021 г. на територията на Община Угърчин ще се извърши:

  • Третиране с хербицид срещу плевели на гробищните паркове на територията на гр. Угърчин с продукт за растителна защита/препарат – Раундъп класик про, при разходна норма 0,800 л/дка.

АКТИВНО ВЕЩЕСТВО: Глифозат 360 г/л , наличен като 441 г/л (35.3 % w/w) от калиевата сол на глифозат, САS № 1071-83-6, CIPAC № 284

Разрешен за употреба в Република България със Заповеди на БАБХ под № РД 11-1514/02.10.2015 г.  и № РД 11-1707/14.09.2016 г. Удостоверение за разрешаване № 01340 - 2/20.09.2016 г

При лоши атмосферни условия  - дъжд, силен вятър и др. Д.Д.Д. – 1 ООД си запазва правото да промени графика на обработките.

С уважение,

Мария Вълова – ръководител район Ловеч

 Дата: 01.06.2021 г.

Потърсете в сайта

Анкета

1. Ползвали ли сте услугите на Центъра за административно обслужване и информация в Община Угърчин?

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)

2. Служителите са вежливи и приветливи

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
22% Complete (success)
Отчасти :
0% Complete (success)

3. Служителите са компетентни, обясняват точно и ясно

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

4. Обслужването е ефективно, сроковете се спазват

Резултати:
Да :
78% Complete (success)
Не :
11% Complete (success)
Отчасти :
11% Complete (success)

ЗЕЛЕН ТЕЛЕФОН

Сигнали за замърсяване на околната среда можете да подавате на телефони:

Общината: (069)31 27 70
РИОСВ: (064) 806 951
или на-mail:didi_eco@mail.bg